Job Board บริการใหม่จาก Techsauce ‘หางานจากบริษัทชั้นนำ’

ในฐานะสื่อด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ Techsauce พร้อมเชื่อมต่อผู้อ่านที่ต้องการหางานกับภาคธุรกิจที่ต้องการหาคนเข้าด้วยกัน จึงเปิดบริการใหม่ ‘Job Board’ ให้ผู้อ่านสามารถหางานที่ใช่ จากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

Company