ถ้าคุณกำลังมองหางานที่ได้แสดงไอเดีย เรียนรู้และเติบโตในสายเทคโนโลยีไปพร้อมๆกัน เราอยากชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเอคเซนเชอร์ ร่วมเติบโตและสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันวันนี้ ดูตำแหน่งที่เปิดรับได้เลย!

Join us and do extraordinary things. 

About us

เอคเซนเชอร์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก โดดเด่นด้านดิจิทัล คลาวด์ และระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะครอบคลุม 40 กว่าอุตสาหกรรม จึงสามารถให้คำแนะนำด้านยุทธศาสตร์และธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์แอ็กทิฟ การบริหารเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ โดยมีเครือข่ายศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีและศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยพนักงาน 569,000 คนของเอคเซนเชอร์ ร่วมกันนำเสนอเทคโนโลยีชั้นนำและความเชี่ยวชาญของบุคคลกรในทุกๆวัน รองรับลูกค้าในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก นำพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมาขับเคลื่อนให้เกิดคุณค่าและความสำเร็จร่วมกันกับลูกค้า ผู้คน ผู้ถือหุ้น พาร์ตเนอร์ และชุมชน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.accenture.com

Work with us

Back End Developer

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านไอที (IT), วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, 2) มีความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ web service (REST, SOAP, XML, JSON), ด้าน Spring framework (Spring Boot, Spring Cloud) และ SQL/NoSQL Database , 3) พัฒนาและดูแลคุณภาพของ software ให้อยู่ในมาตรฐาน ทั้งในส่วนของ web application และ mobile application, 4) สามารถพัฒนาและจัดการ automation frameworks โดยใช้ API automation tools ได้, 5) ส่งเรซูเม่สมัครงานได้ที่อีเมล TH-recruiting@accenture.com

Front End Developer

1) มีความรู้ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Front End Developer เช่น HTML, CSS, SASS, JavaScript, AJAX และ JSON, 2) มีความเข้าใจใน Test Driven Development (TDD) และทฤษฎีของโปรแกรมทดสอบ ไม่ว่าจะเป็น Karma, Jasmine, Cucumber, Enzyme, Mocha, Chai เป็นต้น, 3) มีความเข้าใจภาษาเขียนโปรแกรม PHP, Ruby หรือ Java พอสมควร, 4) เข้าใจ User Stories เพื่อแปลมาเป็น source code บนแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี โดยใช้ทั้งโมเดล Waterfall และ Agile ได้, 5) ส่งเรซูเม่สมัครงานได้ที่อีเมล TH-recruiting@accenture.com

Mobile Developer (iOS/Android)

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, 2) มีความรู้/ประสบการณ์ในการใช้ภาษาโปรแกรมมิ่ง เช่น HTML, CSS, React.Native, JavaScript, Android SDK, Swift, Kotlin, 3) ทำงานร่วมกันกับทีมต่างๆ เช่น Mobile Architects, UX/UI Designers เพื่อเข้าใจความต้องการและรูปแบบของแอพพลิเคชั่น, 4) รับผิดชอบการ develop, build, test และดูแล mobile applications, 5) ส่งเรซูเม่สมัครงานได้ที่อีเมล TH-recruiting@accenture.com

Our people

Sikarin Laonitisart

MANAGEMENT CONSULTING SENIOR MANAGER

"Every day at Accenture is an exciting challenge. The opportunities to develop skills and knowledge is everywhere. Every day I am learning something new. Read more about me and my role at https://accntu.re/3bqbw3D"

Tiwasut Tangkarawakun

MANAGEMENT CONSULTANT

"At Accenture, we create client solutions in a collaborative environment that hears and respects ideas and voices equally. Read more about me and my role at https://accntu.re/3xkHJBn"

Chawakorn Wichulada

DIGITAL BUSINESS INTEGRATION MANAGER

"Accenture lets me cultivate my professional skills and build my career while making an impact on people and community every day. There are plenty of opportunities to work with cutting-edge technologies here, I’m constantly learning and trying new things. Read more about me and my role at https://accntu.re/3BQMANV"


News